Limba engleză, limba germană

Programe de studii pentru adulți.

Adulți

Programe de studii pentru adulți

Toți cursanții noștri, in pofida diferențelor de vârstă, ocupații și formare profesională, au un obiectiv comun – de a însuși să vorbească fluent o limbă străină.Cursurile intensive de studiere a unei limbi străine vizează câștigarea încrederii în utilizarea unui limbaj, și vă ajută să realizați obiectivele d-voastră. 

La baza predării cursului intensiv  de studiere a limbii străine este metoda comunicativă, fapt ce determină ca în procesul de studii accentul să se pună pe formarea abilităților de ascultare și vorbire. Desigur  că sunt antrenate și celelalte   aspecte precum scrisul și citirea. La ore, cursanții studiază structuri lexicale și sintactice special selectate, care pot fi ulterior folosite pe rol de clișee verbale.

In timpul orelor de studii a cursului intensiv, se antrenează alternativ diferite activități. Jocuri de rol, discuții, situații de viață, exerciții de audiere. Se lucrează cu manualul didactic care este însoțit de programă video și audio, se vizionează filme educative în conformitate cu materialul de studiu.

Acoperirea largă cu diferite teme actuale și populare a acestui curs intensiv permite tuturor să găsească ceva interesant pentru ei, creează și stimulează motivația de a studia.

Durata fiecărui nivel: 96  de ore  academice, 32 de lecții.

Regimul de studii: de 2 ori pe săptămână a câte 3 ore academice.

Timpul de studii: seara  18.30-20.45 sau dimineața 9.00-11.15

Formarea grupurilor: grupurile sunt formate încontinuu și sunt completate pe parcursul anului de studii.